DEN ZEMĚ

Každý rok si 22.dubna připomínáme „DEN ZEMĚ“. Letos tento svátek připadl na sobotu. Ale my jsme svátek naší planety oslavili s mírným předstihem již v pátek.
Popovídali jsme si o významu vody v krajině. O tom jak se chovat ke svému okolí a jak pečovat o přírodu. Na závěr jsme se postarali o hmyzí hotel před školou. Doplnili jsme chybějící materiál. Pevně věříme, že bude tento hotel dobře sloužit a naláká mnoho druhů užitečného hmyzu!

Související příspěvky