O naší škole

Nejstarší zpráva o škole a výuce v Beneticích sahá do doby Marie Terezie a je z roku 1788. Vyučovalo se v různých chalupách a už tenkrát sem docházely děti za Svatoslavi, Horních Vilémovic a Věstoňovic. Historie pokračovala a v roce 1820 se postavila nová budova, která sloužila více než sto let. Až teprve v roce 1949 byla dokončena stavba nové moderní školní budovy, která odpovídala všem hygienickým předpisům tehdejší doby.

LYMPUS DIGITAL CAMERA

Od té doby prošla mnoha stavebními úpravami, je vybavena moderními pomůckami a dnes můžeme hovořit o tom, že splňuje všechny podmínky „Rodinné školy“. Jde o malotřídní školu s individuálním přístupem ke každému žáku, kde se všichni dobře znají a navzájem si pomáhají. Chod školy zajišťují dvě pedagogické pracovnice, v provozu je i družina. Obědy jsou v MŠ Svatoslav, kde se velmi dobře a zdravě vaří a dětem zde chutná.

V rámci školy navštěvujeme divadelní a filmová představení v Třebíči, chodíme na výlety po okolí i památkách a pořádáme spoustu jiných akcí, které děti baví. Pořádáme vánoční besídky i představení ke Dni matek. V rámci mimoškolní výchovy je možné navštěvovat deskové hry, kroužek zaměřený na zemědělství a ochranu přírody. V současné době nemáme úplně naplněnou kapacitu a uvítáme každého nového žáčka.