Družina

Od počátku školního roku 2022/2023 je v základní škole Benetice zřízena školní družina.

Školní družina je zařízení, které je zaměřeno na mimoškolní zájmové aktivity žáků školy a navazují na vzdělávací činnost školy.

Provoz školní družiny probíhá v čase 12:00 – 15:15. Ihned po vyučování odjíždíme s dětmi autobusem na oběd do MŠ Svatoslav. Po obědě se vracíme zpět do budovy školy. Dětem jsou v odpoledním čase nabízeny pestré aktivity, zaměřené na jejich celkový rozvoj. Pokud počasí dovolí, snažíme se s dětmi trávit většinu času venku, v přírodě. Chodíme na procházky, poznáváme přírodu a neustále objevujeme nové věci. V případě nepříznivého počasí, hrajeme rozmanité hry. Využíváme různé stavebnice nebo se věnujeme pestrým tvořivým činnostem.

Výlety školní družin

V nepravidelných intervalech jezdíme na zajímavé výlety. Obvykle je cílem naší cesty město Třebíč. Poznáváme známé i méně známé památky a tím umožňujeme dětem, lépe se orientovat. Od šesté třídy budou do Třebíče jezdit každý den. Nebudou už v neznámém prostředí, ale ve městě, které mají dobře prozkoumané a prochozené.