Od rodičů

Nám se líbí hlavně ten menší kolektiv a individuální přístup. Dcera je nadšená z družiny, kde se hrají deskové hry, chodí se na výlety, do knihovny apod.

Petrášovi z Horních Vilémovic

Na vesnické malotřídce máme všechny tři děti a jsme za tuto možnost vděční. Dnešní doba je rychlá a dětství se nám nikomu už nevrátí, pohodový a individuální přístup k našim dětem je hodně znát. Děti rády chodí do školy a rády vypráví, co ve škole každý den prožily.   

Antonín a Lenka Houzarovi

Školou mi postupně prošly všechny čtyři děti a vždy jsme byli s výukou velice spokojeni. Děti, které mi již ze školy odešly, neměly žádný problém se zařadit ve škole v Třebíči. Vždy si učitelé pochvalovali znalosti, se kterými tam nastoupily. Byli zvyklí se k ostatním chovat slušně, pomoci, když je třeba a zvyklí dělat samostatně práci, která jim byla zadána. Alespoň takové informace jsem v Třebíči vždycky dostala. Sem nastoupili do 1.třídy malí drobečci, které se člověk bojí vrhnout do velkých tříd v Třebíči, vždyť neznají hodiny, neumí si přečíst kde jsou a kam mají jít, ale když tam odchází do 6. třídy, jsou to samostatně myslící lidé, o které už se člověk tolik bát nemusí. 

   Chtěla bych poděkovat za individuální přístup ke každému žáčkovi zvlášť, za skvělé řešení situací, které v průběhu let nastaly. S velikou poklonou a velkým uznáním poděkovat za letošní besídku, která byla OPRAVDU SKVĚLÁ! Museli jste jim věnovat spoustu času a trpělivosti, a to se ukázalo. Děti mi chodí domů spokojené a vždy se ráno těší do školy.  Vždy bylo znát, že je na děti v malém kolektivu daleko více času. A navázaná přátelství ze školy trvají dodnes.

Ještě jednou díky, Vostalovi z Benetic

Škola na malé vesnici. 

Chtěli jsme za naši rodinu jednoduše hodnotit benetickou školu, a tak jsme hledali plusy a mínusy. Zjistili jsme, že těch záporů je úplné minimu a většina z nich je vlastně nepodstatná. Můžeme sdělit porovnání, protože díky našim dětem, které se narodily s větším odstupem, jsme si mohli vyzkoušet jak dojíždění do Třebíče již od první třídy, tak docházku od první do páté třídy v Beneticích. 

Musím říct, že jsme rádi za obě zkušenosti a ani jednoho rozhodnutí nelitujeme. Jen můžeme hodnotit městskou a vesnickou školu s odstupem. 😉

Chtěli bychom Vám zhodnotit dvě úrovně školní docházky. Nedokážeme říct, že by byla úroveň školství někde lepší, nebo horší. Ve větších třídách je určitě složitější se věnovat individuálně každému dítěti podle jeho potřeb a tempa. Určitou hodnotou je, že se děti naučí spolupráci ve velkém kolektivu, učí se respektu a přijímání názoru jiných. Díky zkušenosti s mladším synem musíme říct, že úplně stejným hodnotám se dítě naučí i v malém kolektivu. Druhá úroveň je něco navíc a to je něco, co nenajdete v ,,cizím“ městě. Je to bonus s velkým B. Rodinná atmosféra, všichni se znají, mohou se spolu sejít ve volném čase, tvoří si velice důležité sociální vazby a vzpomínky na svůj domov v dětství, protože podle našeho názoru i škola patří k domovu. Vždyť kolik času ve škole děti tráví? Většinou je to mnohem víc, jak se svými rodiči.

Ptali jsme se starší dcery, jak by se rozhodla sama, když bychom měli před třinácti lety jinou možnost. Chtěla by raději navštěvovat školu v Beneticích. Proč? Velmi ji chybí ztráta sociálních vazeb. To je právě ten bonus s čím mohou děti vykročit do života.

Mikulášovi z Věstoňovic

Nejvíce jsem si cenila toho, že si naše děti prodloužily dětství a toto považuji za největší výhodu malých škol. Nikdy se nesetkaly se šikanou a nikdy nechodily domů smutné, vždy se těšily. Přestup na velkou školu nebyl problém, děti se těšily a žádný propad známek jsme nezaznamenali.

Rodiče nynějšího sedmáka a deváťáka ze Svatoslavi

Dobrý den,

výhody malé vesnické školy? Celkem jednoznačné. Domácí prostředí, individuální přístup, osobní znalost každého žáka, obvykle i rodiny. Komunikace mezi rodičem a žákem je možná kdykoliv. Případné problémy se řeší ihned. Výhodou a školou života je spolupráce starších žáků s mladšími. Další obrovskou výhodou je nově zřízená družina, kterou potřebujeme všichni. Přechod na druhý stupeň byl bezproblémový. Děti jsou připravené a zvyklé samostatně pracovat. Děti odchází starší, rozumnější a nejsou ve velké škole tak ztraceni.

Spokojené žáky a rodiče přejí Valíkovi z Benetic

Základní školu Benetice mohu hodnotit jako matka 3 dětí, které tuto školu navštěvovaly. V průběhu docházky všech tří dětí kladně hodnotím přístup učitelů k dětem, ale i ke mně. Po přechodu na 2. stupeň ZŠ v Třebíči neměly děti žádný problém. Naopak byly velmi dobře připraveni po stránce vzdělávací, ale i lidské. Výhodou malého kolektivu ZŠ Benetice je to, že se děti dobře znají, tolerují se a pomáhají si navzájem. Pokud bych se měla opět rozhodovat při výběru ZŠ, zvolila bych opět tuto malou školu, protože téměř rodinná atmosféra, vybavení školy, možnost stravování dětí a docházka do družiny, společně s dobrými vědomostními výsledky, ekonomická stránka (doprava), je pro mě prioritou.

S pozdravem Jašová ze Svatoslavi

Naši dva kluci prožili první stupeň školní docházky na této malé škole v Beneticích. Do školy chodili rádi, vyhovovala jim klidná, téměř rodinná atmosféra. Vzhledem k tomu, že dětí bylo málo, byla vzájemná komunikace mnohem intenzivnější. Společné třídy mladších a starších dětí umožňují „nasávání“ většího množství vjemů a podnětů a společně s téměř individuálním přístupem učitelů děti více vtahují do výuky. Jako velkou výhodu jsme vždy vnímali to, že se jakékoliv problémy mohly vyřešit hned, někdy dřív, než kluci přišli domů. Jsme přesvědčeni, že škola v Beneticích umí prodloužit to pravé dětství.

Krejčovi z Benetic

Do benetické školy chodily všechny naše 3 děti. Byli jsme s výukou moc spokojeni. Starší děti – už dospělé, rády vzpomínají na výlety do Mikulova, kde si společně vařily, učily se o kraji a navzájem se mezi sebou lépe poznaly. Jsme rádi, že v malé, rodinné škole získaly kvalitní základy učiva, které jim pak pomohly k dalšímu studiu na gymnáziu, vysoké škole a zahraničních univerzitách. Nejmladší dítě je v 7 třídě, a i přes covidovou výuku bylo také dobře připravené. Takže za nás rodiče velká spokojenost. Děkujeme všem p. učitelkám za to, co pro naše děti udělaly.

Přinosilovi z Benetic

Jsme rádi, že zde tato škola je. Příjemné prostředí, skvělé paní učitelky, dobrá domluva, dceři se ani nechtělo jít do Třebíče na 2.stupeň.

Pacalovi, Benetice

Benetická škola pro nás byla jasná volba z mnoha důvodů a po 2 letech můžu říct, že ani v nejmenším rozhodnutí nelitujeme. Osobně si neumím představit poslat malého prvňáčķa zvyklého na místní děti, malý kolektiv a rodinné zacházení do cizího prostředí velké městské školy plné spousty cizích dětí i učitelů, vystavit ho všem nástrahám, které město bezpochyby přináší (včetně návykových látek všech druhů a forem), a stresu z dojíždění a spolehnout se, že bude vždy ve správnou dobu na správném místě, aby stihl autobus a dopravil se domů. Na ZŠ Benetice oceňuji rodinnou atmosféru, individuální přístup k dětem i rodičům, budování místní komunity, to jak spolu skvěle fungují mladší děti se staršími a navzájem si pomáhají a tráví spolu volný čas i po škole, spoustu mimoškolních aktivit a výletů a díky obědům v MŠ i vazbu na mladší děti z okolí. Největším přínosem tohoto roku je pro mne zřízení družiny a největším překvapením skvělá besídka, kterou s dětmi paní učitelky nacvičily, a především dechberoucí divadelní představení, za které by se nemuseli stydět ani dospělí ochotníci. Moje děti jsou pro mne na prvním místě, a proto doufám, že tu škola bude ještě hodně dlouho a budou do ní moci chodit všechny 3!

Renata Houzarová

Proč si vybrat ZŠ Benetice?

Je to malotřídka, tudíž tu žáci mají rodinnou atmosféru a individuální přístup, který je vítán především na prvním stupni. S přechodem na druhý stupeň nikdy problém nebyl. Dcera přecházela do 4.ročníku ve VM (důvod stěhování) a neměla potíže jak s výukou, tak ani se začleněním do kolektivu. Děti z Benetic jsou řádně připravené a jako bonus je tu nyní družina a obědy. To byl asi jediný problém, proč děti jezdily do jiných škol, neboť rodiče neměli pro ně dohled. Pokud bych se musela znovu rozhodnout pro školu, zvolím opět Benetice…

Ivana Krejčová