RECYKLOHRANÍRECYKLOHRANÍ

Dlouhodobě se zapojujeme do projektu „Recyklohraní“. Průběžně plníme různé úkoly. Sbíráme elektroodpad. Shromažďujeme staré baterie. Za všechno naše snažení sbíráme